Baby English

A British House sabem que els nens, durant els seus primers tres anys de vida, tenen una capacitat innata per absorbir coneixements, i especialment, per desenvolupar la capacitat de comunicar-se, en qualsevol llengua. És per aquesta raó que les nostres classes comencen a partir d’1 any per tal que els nens i nenes estiguin en contacte amb l’idioma i l’assimilin de forma natural com ho fan amb la seva llengua materna.